ch-OSA® kompleksinin dizdeki semptomatik osteoarit hastalığına etkileri üzerine yapılan araştırmada.

SONUÇ

Araştırmacılar 12 hafta boyunca ch-OSA® kullanan erkeklerin plasebo kullanan erkeklere göre çok ciddi gelişme gösterdiğini görmüşlerdir:

  • Plasebo kullanan gruba göre%26 daha az diz rahatsızlığı

  • Plasebo kullanan gruba göre %35 daha az diz sertliği

  • Plasebo kullanan gruba göre günlük işleri %25 daha rahat yapabilme

Özet olarak

ch-OSA® kullanan erkeklerde kıkırdak hasarında iyileşme, kan ve üredeki kolajen bozulmasına dair biyokimyasal işaretlerde azalma görülmüştür. 12 haftadan sonra ch-OSA® kullanan erkeklerde görülenler:

Plasebo kullanan gruba göre %25 daha az CTX-II (Tip II kolajen C-telopeptit parçaları)

Plasebo kullanan gruba göre %19 daha az COMP (kıkırdak oligomer matriks proteini)

Katılımcıla

Katılımcılar 50-75 yaş aralığındaki 120 kadın 46 erkek toplamda 166 kişiden oluşan net bir şekilde dizde kıkırdak kaybı semptomları gösteren kişilerden oluşuyor.

Figür 1:  ch-OSA® kullanan diz osteoarit gözlenen erkeklerin söylediği rahatsızlık, sertlik ve günlük işleri yapmada zorlanmaları ve kontrol grubu. WOMAC yaygın olarak kullanılan kişinin eklem sağlığının hayatına etkilerini öz değerlendirme ile ölçmesidir.

Figür 2: ch-OSA® kullanan erkeklerin kıkırdak bozulmasına dair biyokimyasal işaretlerin varlığı ve kontrol grubu.

Sonuç

Araştırmacılar ch-OSA® kullanımının kıkırdak, ligament, tendon ve kemiklerdeki kolajene etkilerinden dolayı eklem rahatsızlıklarında ve mobilitede iyileşme gözlemlemişlerdir.