Klinik Araştırmalar: Saç Kalitesi

Randomize, çift kör, plasebo kontrollü ve 48 kadın üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma dokuz ay sürmüş ve Cincinnati Üniversitesi'nden Profesör Randy Wickett tarafından yönetilmiştir. E. Kossmann (Holzminden, Almanya), A. Barel ve P. Clarys (Vrije Universiteit Brussel, Belçika) ve N. Demeester, D. Vanden Berghe ve M. Calomme (Antwerp Üniversitesi, Belçika) tarafından ortaklaşa yazılmıştır. Çalışma hakem denetiminden geçmiş ve 2007 yılında Archives of Dermatological Research dergisinde yayınlanmıştır.

Araştırma, ch-OSA®'nın elastikiyet, kopma mukavemeti ve kalınlık dahil olmak üzere saç kalitesi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır.

NELER BULDUK?

Deneme, altı ay sonra, her gün oral ch-OSA® alımının elastikiyet ve kopma yükü de dahil olmak üzere kopma mukavemeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ve ölçülebilir şekilde daha kalın saçlarla sonuçlandığı sonucuna varmıştır.

Araştırmacılar ch-OSA® grubunda saç çapında önemli bir artış gözlemlerken, plasebo grubunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca, plasebo grubuna kıyasla ch-OSA® grubunda kopma yükünde daha az bir azalma görülmüştür. Her iki grupta da elastikiyette bir azalma olduğunu, ancak ch-OSA® grubundaki değişikliğin çok daha az olduğunu belirtmişlerdir.

Özet

Plasebo grubuyla karşılaştırıldığında, ch-OSA® alan katılımcıların aşağıdaki özelliklere sahip olduğu ölçülmüştür:

%12,8 daha kalın saç teli çapı (kalınlığı)

%13,1 daha yüksek kopma yükü (mukavemet)

%7,3 daha yüksek elastik gradyanı (elastikiyet)

Katılımcılar

Katılımcılar, en az 15 cm uzunluğunda ince telli saçlara sahip 48 beyaz kadındı; 18 ile 65 yaşları arasındaydılar ve yaş ortalamaları 43'tü.

clinical-trials_hair-quality_01.png

Şekil 1: Plaseboya kıyasla ch-OSA® alan kadınlarda saçın “kopma yükü". Kopma yükü, saç liflerini koparmak için gereken kuvvettir.

Şekil 2: Plaseboya kıyasla ch-OSA® alan kadınlarda saç kalınlığı, yani saç telinin kesit alanı.

Sonuç

Çalışmanın olumlu sonuçları üç mekanizma ile açıklanabilir. İlk olarak, ch-OSA®'nın keratin ile doğrudan etkileşime girme potansiyeli, saç liflerinin yapısal özelliklerini iyileştirebilir. İkinci olarak, saç folikülü kolajen bakımından zengin bir matriks içine gömülü olduğundan, ch-OSA®'nın kolajen üretimini uyarması saç folikülüne besin akışını iyileştirerek daha fazla keratin oluşumuna neden olur. Üçüncü olarak, dermal papillanın fibroblastlarında artan kolajen üretimi dermal papillanın hacmini artırarak yeni oluşan saç telinin daha büyük bir kesit alanına sahip olmasını sağlar.

icon/close