Klinik Araştırmalar: Fotohasarlı Cilt

Belçika'daki Vrije Universiteit Brussel'den Profesör Andre Barel tarafından yönetilen ve 50 kadın üzerinde gerçekleştirilen bu randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma 20 hafta sürmüştür. Bu çalışma şu kişiler tarafından ortaklaşa yapılmıştır: A. Timchenko, P. Clarys, K. De. Paepe ve V. Rogiers (yine Vrije Universiteit Brussel, Belçika) ve Mario R. Calomme, Nathalie Demeester ve Dirk Vanden Berghe (Antwerp Üniversitesi, Belçika). Bu çalışma hakem denetiminden geçmiş ve 2005 yılında Archives of Dermatological Research dergisinde yayımlanmıştır.

 

Araştırmacılar, ch-OSA® alan kişilerin ince çizgi ve kırışıklıklarının derinliğinde toplam %30 azalma olduğunu tespit etmiştir.

NELER BULDUK?

Başka bir deyişle, ch-OSA® grubunun kırışıklık derinliğinde başlangıç seviyesine göre ortalama %19 azalma ölçülürken, plasebo grubunun çizgileri çalışma süresince %11 kötüleşmiştir.

Eş zamanlı olarak, araştırmacılar ch-OSA® grubunda cilt elastikiyetinde %45'lik bir iyileşme ölçerken, plasebo grubunun elastikiyeti aynı dönemde %44 daha kötüleşmiştir. Genel olarak, ch-OSA® ortalama %89'luk bir elastikiyet artışına neden olmuştur.

Son olarak, ch-OSA® grubundaki kadınlar saç ve tırnaklarındaki kırılganlığın önemli ölçüde azaldığını belirtirken, plasebo grubundaki kadınlarda önemli bir değişiklik gözlenmemiştir.

Özet

plasebo grubuyla karşılaştırıldığında, ch-OSA® alan katılımcıların aşağıdaki özelliklere sahip olduğu ölçülmüştür:

i̇nce çizgi ve kırışıklıkların derinliğinde %30 azalma

cilt elastikiyetinde %89 iyileşme

Saç ve tırnak kırılganlığının önemli ölçüde iyileştiği değerlendirilmiştir

Katılımcılar

Katılımcılar, yaşları 40 ila 65 arasında değişen ve ortalama yaşları 50 civarında olan, yüzlerinde foto yaşlanma belirtileri gösteren 50 sağlıklı beyaz kadındı. Yani, yaşlanmanın normal etkilerine ek olarak, ciltleri güneş hasarına dair kanıtlar gösteriyordu.

clinical-trials_photodamaged-skin_01.png

Şekil 1: ch-OSA® veya plasebo alan kadınlarda saç ve tırnaklarda kendi açıkladıkları kırılganlık. Kırılganlık 4 puanlık bir ölçek üzerinden değerlendirilmiştir: "0" kırılganlık yok, "1" hafif, "2" orta ve "3" şiddetli.

clinical-trials_photodamaged-skin_02.png

Sonuçlar

Araştırmacılar, ince çizgilerdeki azalmanın ve cilt elastikiyetindeki iyileşmenin, ch-OSA® tarafından aktive edilen kolajen liflerinin hem rejenerasyonundan hem de yeni üretiminden kaynaklandığı sonucuna varmışlardır. Sonuç, ciltte çok daha yoğun, daha genç görünümlü bir kolajen yapısıdır.

icon/close