Klinische studie: Haarkwaliteit

Dit gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek bij 48 vrouwen duurde negen maanden en werd geleid door professor Randy Wickett van de Universiteit van Cincinnati. E. Kossmann (Holzminden, Duitsland), A. Barel en P. Clarys (Vrije Universiteit Brussel, België) en N. Demeester, D. Vanden Berghe en M. Calomme (Universiteit Antwerpen, België) waren co-auteurs. Het onderzoek werd peer-reviewed en gepubliceerd in het tijdschrift Archives of Dermatological Research in 2007.

Het onderzoek was gericht op het bestuderen van het effect van ch-OSA® op de haarkwaliteit, waaronder elasticiteit, treksterkte en dikte.

Wat werd vastgesteld?

Het onderzoek concludeert dat zes maanden dagelijkse inname van ch-OSA® een positief effect had op de treksterkte, inclusief elasticiteit en breukbelasting, en resulteerde in meetbaar dikker haar.

Onderzoekers zagen een significante toename van de haardiameter in de ch-OSA®-groep versus geen verandering in de placebogroep. Ze zagen ook een kleinere afname in breukbelasting in de ch-OSA®-groep versus de placebogroep. Ze stelden een afname van de elasticiteit vast in beide groepen, maar de verandering was significant kleiner in de ch-OSA®-groep.

Samenvatting

Vergeleken met de placebogroep werd bij de deelnemers die ch-OSA® innamen het volgende vastgesteld:
12,8% toename in haardikte (dikkere haarvezeldiameter)
13,1% toename in haar sterkte (hogere breukbelasting)
7,3% hogere elastische gradiënt (elasticiteit)

Deelnemers

De deelnemers waren 48 Kaukasische vrouwen met fijn haar van minstens 15 cm lang; tussen de 18 en 65 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar.

Klinische studie: Haarkwaliteit

Figuur 1: De "breukbelasting" van het haar bij vrouwen die ch-OSA® innamen versus een placebo. De breukbelasting is de kracht die nodig is om haarvezels te breken.

Figuur 2: Haardikte, d.w.z. doorsnede van de haarvezel, bij vrouwen die ch-OSA® innamen versus een placebo.

Conclusie

De positieve resultaten van het onderzoek kunnen worden verklaard door drie mechanismen. Ten eerste kan de directe interactie van ch-OSA® met keratine de structurele eigenschappen van haarvezels verbeteren. Ten tweede, aangezien de haarfollikel is ingebed in een collageenrijke matrix, verbetert de stimulatie van de collageenproductie door ch-OSA® de toevoer van voedingsstoffen naar de haarfollikel, wat resulteert in meer keratinevorming. Ten derde vergroot de verhoogde collageenproductie in de fibroblasten van de dermale papil het volume van de dermale papil, wat resulteert in een grotere doorsnede van de nieuw gevormde haarschacht en dikker haar.