Klinische studie: Door de zon beschadigde huid

Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie, bij 50 vrouwen duurde 20 weken en werd geleid door professor Andre Barel van de Vrije Universiteit Brussel, België. A. Timchenko, P. Clarys, K. De. Paepe en V. Rogiers (ook van de Vrije Universiteit Brussel, België); en Mario R. Calomme, Nathalie Demeester en Dirk Vanden Berghe (Universiteit Antwerpen, België). Het onderzoek werd collegiaal getoetst en gepubliceerd in het tijdschrift Archives of Dermatological Research in 2005.

Onderzoekers ontdekten dat bij mensen die ch-OSA® gebruikten de diepte van hun fijne lijntjes en rimpels in totaal met 30% verminderde.

Wat werd vastgesteld?

Bij de ch-OSA®-groep werd gemiddeld 19% minder diepe rimpels vastgesteld vs startsituatie, terwijl de rimpels van de placebogroep met 11% verslechterden in de loop van het onderzoek.

Tegelijkertijd werd een verbetering van 45% in huidelasticiteit in de ch-OSA®-groep vastgesteld, terwijl de elasticiteit van de placebogroep in dezelfde periode met nog eens 44% verslechterde. In totaal zorgde ch-OSA® dus voor een gemiddelde elasticiteitstoename van 89%.

Tot slot beoordeelde de ch-OSA®-groep dat de broosheid van het haar en nagels aanzienlijk verminderde, terwijl de vrouwen in de placebogroep geen significante verandering waarnamen.

Samenvatting

Vergeleken met de placebogroep werd bij de deelnemers die ch-OSA® innamen het volgende gemeten:
- 30% vermindering van de diepte van fijne lijntjes en rimpels
- 89% verbetering van de huidelasticiteit
- ook de broosheid van haar en nagels was significant verbeterd

Deelnemers

De deelnemers waren 50 gezonde Kaukasische vrouwen tussen 40 tot 65 jaar, met een gemiddelde leeftijd rond de 50 jaar, die allemaal tekenen van fotoveroudering in het gelaat vertoonden. Dit betekent dat naast de normale effecten van het ouder worden, hun huid ook tekenen van schade door de zon vertoonde.

Klinische studie: Door de zon beschadigde huid

Figuur 1: Zelfbeschreven broosheid van haar en nagels bij vrouwen die ch-OSA® of een placebo innamen. De broosheid werd beoordeeld op een 4-puntsschaal: "0" geen broosheid, 1" licht, 2" matig en 3" ernstig.

Klinische studie: Door de zon beschadigde huid

Conclusies

De onderzoekers concludeerden dat de vermindering van fijne lijntjes en de verbetering van de huidelasticiteit te danken was aan zowel de regeneratie als de nieuwe aanmaak van collageenvezels, geactiveerd door ch-OSA®. Het resultaat is een veel dichter collageennetwerk, met een jonger uitziende huid als resultaat.